Selamat Datang di web Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir - Institut Agama Islam Negeri Kudus !

Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Raker

Blog Single

Telah dilaksanakan raker jurusan ushuluddin pada tanggal : 28 mei 2012

bersama ketua jurusan dan staf jurusan lama maupun baru.

Share this Post: